Foreningens ventelister

Salg via ventelisterne

Alle lejligheder sælges efter foreningens vedtægts §13 stk 2.

Foreningen har 3 ventelister:

  • Intern venteliste
  • Pegelisten
  • Ekstern venteliste

En lejlighed udbydes på alle listerne samtidigt og hvis en intern vil købe går vedkommende forud for de andre 2 lister. Opslag vedr. ledige lejligheder sker via mail.

Den interne venteliste

Foreningens interne venteliste bruges, når en andelshaver ønsker at flytte til en anden lejlighed internt i foreningen.  Ønsker man at stå på listen skal man udfylde denne formular: “Opskrivning på intern venteliste“. Ønsker man ligeledes at blive orienteret om salg til sammenlægning af lejligheder, skal man ligeledes stå på den interne venteliste for at modtage opslag om salg. Køber man internt via §13 stk 2 pkt. C skal man sælge sin egen lejlighed via foreningens ventelister.

Den interne venteliste er gratis og er kun for andelshavere i AB Vennelyst. Man kan kun stå en gang på ventelisten

Får man, efter at tilkendegivet at ville købe via den interneventeliste, tilbudt en lejlighed og vælger at springe fra inden underskrift af overdragelsesaftalen, mister man sin plads på ventelisten. Når man har købt internt vil man altså ikke længere stå på ventelisten og skal aktivt skrive sig på listen igen.

Pegelisten

Andelshaver i AB Vennelyst kan blive skrevet på pegelisten og pege på en ekstern køber, når en lejlighed udbydes til salg via ventelisterne. Ønsker man at stå på listen skal man udfylde denne formular: “Opskrivning på pegeliste“. Det er gratis for andelshaverne at stå på pegelisten. Man kan kun stå en gang på ventelisten

OBS: Hvis en andelshaver vil pege på en ekstern i forbindelse med at en lejlighed er udbudt til salg, er det andelshaveren, som skal rette henvendelse jf. salgsopslaget og ikke den eksterne person, som indstilles af andelshaveren.

OBS: Når man som andelshaver har brugt sin indstillingsret og ens eksterne køber har fået tilbudt lejligheden vil man blive slettet fra pegelisten. Man skal altså aktivt skrive sig på ventelisten igen. 

Får man, efter at tilkendegivet at ville købe via pegelisten, tilbudt en lejlighed og vælger ens eksterne køber at springe, mister man som andelshaver forsat sin plads på ventelisten.

Eksterne venteliste

Foreningen har en ekstern venteliste, hvor alle eksterne kan skrive sig på en venteliste og få tilbudt en lejlighed i AB Vennelyst. Det koster kr. 250,- årligt at stå på ventelisten.  Ønsker man at stå på listen skal man udfylde denne formular: “Opskrivning på ekstern venteliste

Det er ikke muligt at sælge sin plads på den eksterne venteliste til en anden.