Bestilling af nøglerbrikker til fællesarealet

Foreningens låsesmed er:

Bagger Låse
23439185 / 70202112

 bagger@bagger-laase.dk


Nøgler i forbindelse med salg

Ved salg skal sælger aflevere nøglebrikkerne til køber.  Der bestilles automatisk 3 nye nøglebrikker til køber og de tidligere nøglebrikker spærres. Denne udskiftning sikre at gamle mistede nøglebrikker spærres.  Som ny andelshaver skal du derfor kun bestille de antal nøglebrikker du ønsker udover de 3 stk. Omkostningerne til de nye nøglebrikker afholdes af køber.


Bestilling af nøglebrikker:

Sker via administrator, da vi kun laver nøglebrikker til andelshaver eller foreningens lejer.

Faktura sendes direkte fra Bagger Låse til den enkelte andelshaver/lejer. Betales fakturaen ikke vil den blive opkrævet af foreningen inkl. gebyr for behandlingen.

OBS: HUSK AT ANGIVE HVIS NØGLEBRIKKEN SKAL HAVE ADGANG TIL ANDET END DEN OPGANG DU BOR I OG HVORFOR.

Udfyld nedenstående:

    Bestillinger fra andre end andelshaver/foreningens lejer afvises.