Vandskade – Hvad gør jeg?

UTÆTHED / VANDSKADE

Tag fotos, hvor man kan se skaden og lav en god skadeanmeldelse. Det er vigtigt at det fremgår hvad der er skadesårsagen og hvad der skal laves – altså hvad er der sket af skade. – Udfyld skadesanmeldelsen her

Hvis vandskaden er mindre alvorlig og vurderes at vedr. forsikringen , bedes du kontakt administrator.

Hvis vandskaden er akut: RING TIL AKUTNR. 70 26 06 50

OBS: DET ER VIGTIGT AT DU SKADESBEGRÆNSER – DET BETYDER AT DU SKAL KONTAKT FORENINGENS HÅNDVÆRKER OG GØRE HVAD DU KAN FOR AT FÅ STOPPET SKADEN OG KONTAKT SKADESSERVICE SÅFREMT DER ER BEHOV FOR AFFUGTNING. MANGLENDE AFFUGTNING, KAN GIVE SKIMMELSVAMP MV.  – SE HÅNDVÆRKERLISTEN HER FOR OPLYSNINGER OM HÅNDVÆRKERE OG SKADESSERVICE.


Andre udfordringer med vandinstallationerne:

– Vandet drypper – skal jeg betale?

Læs her hvad foreningen betaler og hvad du selv skal betale.

– Vandtrykket er lavt

Tjek med under/overbo om de også har problemet. Hvis ikke, så afkalk vandhanens tud med eddie. Virker det ikke kan det være kalk inde i selve vandhanden (armaturet/blandingsbatteriet). Kontakt evt. foreningens VVS’er for hjælp.

– Jeg vil skifte vandhane/blandingsbatteri

Det gøres for egen regning – brug evt. foreningens VVS’er, hvis du ikke selv kan skifte armaturet. Læs her hvilke VVS-udgifter, som foreningen dækker.


TILSKUD TIL NYT BADEVÆRELSE

Vidste du at du kan få kr. 10.000 i tilskud hvis du laver nyt badeværelse. For at være berettiget til tilskud fra foreningens skal du opfylde:

  • Søge om tilladelse hos foreningen og tilskud inden du går igang
  • Sende dokumentation for vådrumsmembran til administrator
  • Sende faktura (som du selv skal betale) på et udførte arbejde.

Du skal altså selv lægge pengene ud, men vil få refusion på kr. 10.000