Radiatorer

Radiatoren bliver ikke varm

Tjek varmerøret, der kommer fra underboen og går ind i radiatorens termostat. Hvis røret ikke er varmt, skal der muligvis skrues op for temperaturen på centalvarmen. Så skal du kontakte viceværten.

Er varmerøret fra underboen er varmt, men radiatoren stadig er kold, så skru termostaten helt op og ned mange gange og lad den derefter stå på max flere døgn. Hjælper det ikke, kan termostaten tages af og splitten på selve radiatoren tjekkes – den er måske kalket fast. Kontakt evt viceværten for hjælp.

Radiatoren drypper

Kontakt straks viceværten og – i akutte tilfælde – vores faste VVS-firma.