Depotrum – brandfarlige væsker og fællesareal

Fællesrum i kælderen

Det er ikke tilladt at efterlade ting på fællesarealerne. De vil blive bortskaffet på den enkelt andelshavers egen bekostning uden advarsel.

BRANDFARE!

 • Brandfarlige væsker må ikke opbevares i kælderrummene.
 • Væskerne skal bortskaffes på genbrugspladsen
 • Motorkøretøjer i kælderen skal have tom tank pga. brandfare.
 • Følgende væsker må ikke opbevares i depotrum:
  • Lindolie – klude med lindolie på er selvantændende
  • Benzin
  • Sprit
  • Fortynder
  • Acetone (neglelakfjerner)
  • Terpentin
  • Sprinklervæske
  • Petroleum
  • Lampeolie
  • Tændvæske til grille
  • Dieselolie
  • Fyringsolie