Udskiftning af lamper

Foreningen har nu fået udskiftet alle lamper i trappeopgangene.

Lamperne har  LED belysning og er sensorstyret.  Hele opgangen tænder hvis en af lampernes sensorer aktiveres.

Udskiftningen er dels foretaget pga. strømbesparelsen og dels da de nuværende lamper var udtjent og alligevel stod til udskiftning.