Pernille Fredelund

Varetager den daglige administration af erhvervs og boliglejere.