Opskrivning på den eksterne venteliste

Eksterne venteliste

Foreningen har en ekstern venteliste, hvor alle eksterne kan skrive sig på en venteliste og få tilbudt en lejlighed i AB Vennelyst. Det koster kr. 250,- årligt at stå på ventelisten.

Det er ikke muligt at sælge sin plads på den eksterne venteliste til en anden.

OBS: Opkrævning ske via mail. Betales opkrævningen ikke, vil man blive slette fra ventelisten uden yderligere varsel.

Opskrivning:

Klik her for at komme til opskrivningssiden