Opskrivning på den interne venteliste

Den interne venteliste

Foreningens interne venteliste bruges, når en andelshaver ønsker at flytte til en anden lejlighed internt i foreningen.  Ønsker man ligeledes at blive orienteret om salg til sammenlægning af lejligheder, skal man ligeledes stå på den interne venteliste.

Den interne venteliste er gratis og er kun for andelshavere i AB Vennelyst.

OBS: Køber man internt (via §13 stk 2 pkt. C), skal man sælge sin egen lejlighed via foreningens ventelister. Der er således et frigørelseskriterie og man kan ikke sælge sin tilbageværende lejlighed til f.eks. nærstående familie. 

Får man, efter at tilkendegivet at ville købe via den interne venteliste, tilbudt en lejlighed og vælger at springe fra inden underskrift af overdragelsesaftalen, mister man sin plads på ventelisten.

Opskrivning:

Klik for at komme til opskrivningssiden

AB Vennelyst bruger Waitly til håndtering af ventelister, så du som bruger altid kan logge ind og se din placering på ventelisten og de salgsannoncer der er live lige nu i foreningen. Hvis du har spørgsmål vedrørende ventelisten kan du kontakte Waitly, hvor spørgsmål vedrørende lejligheder, dokumenter eller foreningen bedes rettes til Cobblestone.