Opskrivning på pegelisten

Pegelisten

Andelshaver i AB Vennelyst kan blive skrevet på pegelisten og pege på en ekstern køber, når en lejlighed udbydes til salg via ventelisterne.  Det er gratis for andelshaverne at stå på pegelisten.

OBS: Hvis en andelshaver vil pege på en ekstern i forbindelse med at en lejlighed er udbudt til salg, er det andelshaveren, som skal rette henvendelse jf. salgsopslaget og ikke den eksterne person, som indstilles af andelshaveren.

OBS: HUSK AT TJEKKE OM DU ALLEREDE STÅR PÅ LISTEN. SE VENTELISTEN PÅ CLOUD.COBBLESTONE.DK

Får man, efter at tilkendegivet at ville købe via pegelisten, tilbudt en lejlighed og vælger ens eksterne køber at springe, mister man som andelshaver forsat sin plads på ventelisten.

Opskrivning på listen:

Klik for at komme til opskrivningssiden