Affald/Renovation – Hvad, hvem hvor?

STORSKRALD & HÅRDE HVIDEVARER – SKAL BORTSKAFFES DIREKTE PÅ GENBRUGSSTATIONEN


Hvordan skal jeg håndtere mit affald ?

Din dagsrenovation skal afleveres i skraldecontainerene i gården – evt. via affaldsskakterne. Benyttes disse, så vær opmærksom på at affaldsposerne skal være forsvarligt lukkede så tilsvining af affaldskakterne undgås. Glas må ikke kasseres via affaldskakterne – de skal i glascontaineren i gården. Ej heller måpizzabakker og andet som kan stoppe affaldsskakterne til kasseres ad denne vej. Dagrenovation, er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier, haveaffald og storskrald er altså ikke dagrenovation.
Følgende retningslinjer er lavet for at give skraldemændene et bedre arbejdsmiljø og ikke mindst for hygiejnens skyld: Beholdere skal altid være lukkede, så indholdet ikke tiltrækker rotter eller andre dyr.

Glas & drikkevareemballage – plast&metal

• Alle typer glas og flasker skal afleveres i de opstillede glascontainere – også dåser uden pant og plastikflasker fra drikkevarer.
• Kun plast og metal fra drikkevarer, der skal i glascontainerne. Plastflasker fra skyllemiddel, afløbsrens og lignende kan skabe problemer for sortering og genanvendelse.

Papiraffald

Dette må afleveres som papiraffald:

• aviser
• ugeblade
• reklamer
• kuverter
• telefonbøger
• kontorpapir
• bøger

Pap og karton

Pap er typisk emballage, fx pakken om tandpastatuben, legetøjet eller fjernsynet.

Det kan også være bølgepap, røret i en køkkenrulle og bagsiden på en A4-blok.
Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent. Pizzabakker må derfor ikke afleveres i papbeholderen, da der ofte sidder madrester på låget. Husk at folde pappet sammen!
Husk at fjerne plastik, flamingo og andet fra papkasserne. Storskrald er dit kasserede indbo og det affald, der er for stort til at blive smidt ud som restaffald. Dette inkluderer dog ikke trailere, motorcykler, knallerter, biler, campingvogne, lystbåde mv. samt dele heraf. Affald fra bygge- og anlægsarbejder, herunder renovering og nedrivning, der udføres af den enkelte husstand uden bistand fra en håndværksvirksomhed, er storskrald. Dog anses følgende typer affald ikke som storskrald:

• Brokker af mursten, tagsten, beton og lignende
• Sanitetsudstyr
• Tagplader
• Gips
• Jord/sten/grusUanset størrelse eller mængde betragtes følgende ikke som storskrald: forrådneligt og/eller ildelugtende affald, elektronikaffald, farligt affald, pvc-affald, imprægneret træ, papir, pap, glas og haveaffald.
Brædder og lignende må ikke være længere end 1½ meter, da skraldemændene og forbipasserende bliver udsat for fare ved knusning af lange brædder. Store solide bordplader, rør og lignende skal også skæres i mindre dele.
Cykler der skal hentes som storskrald, skal mærkes tydeligt med en seddel ‘affald’, og stilles sammen med det øvrige storskrald.
Skarpe genstande som glas fra vinduer skal pakkes forsvarligt ind, således at skraldemændene ikke kan skære sig. Ellers tages det ikke med som storskrald.

Elektronikaffald
Dit elektronikaffald, som fx computere, elkomfurer, stereoanlæg, mikrobølgeovne, mobiltelefoner, batteridrevet legetøj, skal stilles sammen med dit storskrald, men i en bunke for sig. Elektronik er som udgangspunkt: alt med ledning på eller ting, som er drevet af batterier eller solceller og er derfor en speciel slags storskrald, med specielle krav til håndtering og efterfølgende behandling.
Derfor er det vigtigt at elektronikaffald ikke bliver blandet med det øvrige storskrald.